program uzavřen

Dotace na neinvestiční podporu sportovních a volnočasových aktivit - Středočeský kraj

Středočský kraj schválil 4 dotační výzvy v rámci programu - Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času. Dotace plynou na podporu handicapovaných, vrcholových sportovců a na podporu sportovních a volnočasových aktivit.

Výše podpory
až 80 %
Maximální výše
až 200 000 Kč
Příjem žádostí
do 20.4.2021
Celková alokace
15 500 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • školy
  • školská zařízení
  • nestátní neziskové organizace pracující s dětmi

Na co se dotace vztahuje

  • opravy a údržby sportovních zařízení
  • opravy a údržby sportovních zařízení, které slouží k volnočasové aktivitě dětí a mládeže
  • drobné materiální vybavení do 40 000 Kč
  • organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu
  • provozní náklady - nájmy, mzdové náklady, energie a další

Základní podmínky a cíle programu

Tato dotační výzva je určena pro NEINVESTIČNÍ podporu sportovních a volnočasových aktivit a je určena pouze pro školy, školská zařízení a NNO se sídlem ve Středočeském kraji.

Další výzvy pro Středočeský kraj