program uzavřen

Dotace na podporu vrcholového sportu

Středočský kraj schválil 4 dotační výzvy v rámci programu - Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času. Dotace plynou na podporu handicapovaných, vrcholových sportovců a na podporu sportovních a volnočasových aktivit.

Výše podpory
až 80 %
Maximální výše
až 200 000 Kč
Příjem žádostí
do 20.4.2021
Celková alokace
2 500 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • školy
  • školská zařízení
  • nestátní neziskové organizace pracující s dětmi

Na co se dotace vztahuje

  • podpora sportovních subjektů související s vrcholovou sportovní činností
  • podpora účasti juniorů na celostátních, celoevropských či celosvětových akcích
  • podpora účasti seniorů na celostátních, celoevropských či celosvětových akcích

Základní podmínky a cíle programu

Tato dotační výzva je určena pro NEINVESTIČNÍ podporu profesionálních sportovních aktivit a je určena pouze pro školy, školská zařízení a NNO se sídlem ve Středočeském kraji.

Další výzvy pro Středočeský kraj