program uzavřen

Dotace pro sociální služby - zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Dotace od MPSV pro zařízení sociálních služeb, které poskytují péči typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou. Cílem výzvy je zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb.

Výše podpory
až 75 %
Maximální výše
až 60 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 7.7.2021
Celková alokace
625 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • Obce
  • Města
  • Kraje
  • Nestatní neziskové organizace
  • Sociální služba musí být zapsána v krajské síti poskytovatelů

Na co se dotace vztahuje

  • Přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb
  • Nová výstavba v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb
  • Rekonstrukce budovy za účelem užívání na objekt sociálního zařízení
  • Pořízení vnitřního vybavení (nábytek a lůžka), zdravotnických prostředků, technologického vybavení kuchyně a prádelny určené pro klienty novostaveb a rekonstrukcí

Základní podmínky a cíle programu

Cílem této výzvy je aktivní výstavba, rekonstrukce a přestavba budov pobytových sociálních služeb za účelem navyšování kapacit těchto zařízení. Důraz bude kladen na zkvalitnění sociální péče a na snížení počtu pokojů, kde jsou 3 a více lůžek pro klienty.