program otevřen

Obnova lesních porostů po kalamitách - dotace SZIF

Státní zemědělský intervenční fond vyhlásí na začátku října dotační výzvu na obnovu lesních porostů po přírodních, především větrných, kalamitách. Získejte až 100 % z nákladů na akci v minimální výši 75 000 Kč.

Výše podpory
až 100 %
Maximální výše
až 40 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 26.10.2021
Celková alokace
400 000 000 Kč

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři, vypůjčitelé)
 • Sdružení právních subjektů a spolků
 • Vysoké školy, střední školy a učiliště s lesním podnikem
 • Obce a kraje
 • Organizace zřizované obcemi a kraji
 • Dobrovolné svazy obcí

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 100 % způsobilých výdajů.

Maximální dotace je až 40 000 000 Kč.

Minimální částka, o kterou lze žádat je 75 000 Kč.

Podmínky a cíle dotační výzvy

Žadatel může v rámci jedné žádosti o dotaci žádat o více akcí najednou

Cíle

Dotační výzva je zaměřena na obnovu produkčního potenciálu lesa, všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami (především větrem, sněhem, požáry, suchem apod.), biotickými činiteli (houbové patogeny) a hmyzími škůdci (nevztahuje se na kůrovce).

Podporované aktivity

 • Odstraňování kalamitami poškozených lesů ve stáří do 40 let
 • Příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (naorávání, terénní úpravy, chemická příprava půdy, odstraňování vývratových koláčů apod.)
 • Umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách
 • Ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři apod.)

Další informace naleznete na stránce 8.4.1 OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ PO KALAMITÁCH.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR