program otevřen

Oprava komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity

Výše podpory
až 60 %
Maximální výše
až 10 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 12.2.2021
Celková alokace
140 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • obce Moravskoslezského, Olomouckého nebo Zlínského kraje

Na co se dotace vztahuje

  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy
  • komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů
  • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané komunikace: obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů

Základní podmínky a cíle programu

Cílem výzvy je podpořit obnovu a rozvoj obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.
Dotace je poskytována na opravy komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity.