program otevřen

Podpora obcí v národních parcích

Výše podpory
až 85 %
Maximální výše
až 5 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 12.4.2021
Celková alokace
100 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • právnické osoby
  • správy národních parků
  • nestatní neziskové organizace

Na co se dotace vztahuje

  • Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí
  • Snížení světelného znečištění
  • Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií
  • Podpora informačních center orientovaných na národní parky
  • Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
  • Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014-2020

Základní podmínky a cíle programu

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.