program uzavřen

Podpora ubytovacích zařízení zasažených pandemií COVID-19 - Ubytování II

Maximální výše
až 5 600 000 Kč
Příjem žádostí
do 31.3.2021
Celková alokace
500 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • Fyzické i právnické osoby, které byly k 1. 10. 2020 daňovým rezidentem ČR
  • Poskytovatel ubytovací služby nebo hostinské činnosti
  • Poskytovatel individuálního ubytovacího zařízení (ubytování s 5 a více pokoji a maximálně 9 lůžky, nebo které disponuje 4 a měně pokoji s neomezeným počtem lůžek)
  • 1 žádost = jeden provozovatel (jedno IČO)

Kdo nemůže dotaci získat

  • Organizační složky státu, státní fondy, státní podniky
  • Subjekty, jež k poskytování služeb používají byty v bytových domech, které jsou kolaudovány pro plnění bytových potřeb
  • Dotaci nelze kumulovat s podporou COVID - UBYTOVÁNÍ II - HUZ

Na co se dotace vztahuje

  • Náhrada ušlého zisku ubytovacích zařízení v době nucené nečinnosti z důvodu pandemických opatření.

Jak bude probíhat dotační plnění

Výše dotace bude poskytnuta v hodnotě 200 Kč / 1 pokoj / 1 den v případě, že žadatel prokáže, že pokoje poskytoval i ve stejných měsících v roce 2018 / 2019. Nebo analogicky - říjen 2019 - leden 2020 - žadatel musí být schopen prokázat při veřejnoprávní kontrole.
Pokud žadatel není schopen prokázat, pak může žádat o nižší podporu - 100 Kč / 1 pokoj / 1 den.

Základní podmínky a cíle programu

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive individuálních ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených opatřeními souvisejícími s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.