program otevřen

Dotace na podporu veřejné infrastruktury ve Středočeském kraji

Dotace pro obce ve Středočeském kraji na opravy a modernizaci veřejné infrastruktury - doprava, vodohospodářství, občanská vybavenost, veřejná prostranství. Získejte dotaci až 1000 Kč na jednoho obyvatele.

Výše podpory
až 85 %
Maximální výše
až 2 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 28.6.2021
Celková alokace
578 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • Obce do 2 000 obyvatel

Na co se dotace vztahuje

  • Dopravní infrastruktura - výstavba, modernizace a opravy silnic, chodníků, přechodů, mostů, autobusových zastávek atp.
  • Technická infrastruktura - výstavba, modernizace a opravy vodovodů, vodojemů, kanalizací, ČOVek, sběrných dovorů atp.
  • Občanská vybavenost - výstavba, modernizace a opravy škol, školek, knihoven, víceúčelových hřišť, sportovních hal atp.
  • Veřejná prostranství - výstavba, modernizace a opravy parků, návsí atp.

Základní podmínky a cíle programu

Účelem dotace je rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činnosti v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 - 2024, s výhledem do 2030.

Příjem žádostí bude spuštěn 1. 4. 2021 v 9:00