program uzavřen

Dotace na tvorbu projektové dokumentace vodovodu a kanalizace

Nějaký krátký popis

Výše podpory
až 80 %
Maximální výše
až 5 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 26.12.2020
Celková alokace
250 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • fyzické a právnické osoby podnikající v telekomunikacích,
  • podpořeny dotací budou projekty, které rozšíří pokrytí v tzv. bílých oblastech. O které lokality se jedná naleznete v této mapě. Lokality s bílým podbarvením jsou předmětem podpory.

Na co se dotace vztahuje

  • na vybudování pasivní síťové infrastruktury
  • aktivní prvky sítě vysokorychlostního internetu včetně bezdrátových řešení
  • zakoupení již existeující fyzické a síťové infrastruktury
  • stavební a inženýrské práce související s výstavbou a moernizací síťové infrastruktury včetně plateb za vecná břemena a zábory

Základní podmínky a cíle programu

Dotační podpora z programu Vysokorychlostní internet se týká projektů realizovaných mimo území hl. města Prahy. Cílem programu je podpora budování sítě nové generace (NGA) v lokalitách, ve kterých dosud není tento přístup dostatečně zajištěn.

Splňujete požadavky žadatele?

  • při podání žádosti máte povolení od ČTÚ k vykonávání činnosti v oblasti elektronických komunikací
  • potenciál zasíťovat alespoň jednu bílou základní sídelní jednotku, máte minimálně dvě uzavřená účetní období
  • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.