program otevřen

REACT-EU výzva č. 98 - dotace na posílení páteřní sítě zdravotnictví

Prioritní osa REACT-EU zahájí 5. 5. 2021 příjem žádostí o dotační výzvu č. 98 - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.

Výše podpory
až 100 %
Maximální výše
až 500 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 19.9.2021
Celková alokace
7 982 031 013 Kč

Kdo může dotaci získat

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče – poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti urgentních příjmů.

Podrobný seznam naleznete zde (strana 4 a dál) - REACT-EU text výzvy 98.

Na co se dotace vztahuje

Tato dotační výzva podporuje především výstavbu, rekonstrukce a modernizaci pracovišť urgentních příjmů dle jejich typů.

Další cíl podpory je zaměřen na pořízení přístrojového vybavení a technologií, které zvýší připravenost urgentních příjmů.

Urgentní příjmy 1. typu

 • Chirurgie, cévní chirurgie, kardiochirurgie a neurochirurgie, urologie, otorinolaryngologie, oftalmologie a chirurgie hlavy a krku,
 • JIP, ARO, semiintenzivní péče
 • Kardiologie
 • Laboratoře
 • Neurologie
 • Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
 • Popáleninová medicína
 • Pneumologie a ftizeologie
 • Radiologie a zobrazovací metody, nukleární medicína
 • Úrazová chirurgie
 • Vnitřní lékařství (interna)
 • Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)
 • Dětské lékařství a další dětské obory analogické k oborům definovaným pro dospělé pacienty
 • Gynekologie a porodnictví

Urgentní příjmy 2. typu

 • Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)
 • Gynekologie a porodnictví
 • Chirurgie
 • JIP, ARO, semiintenzivní péče
 • Laboratoře
 • Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
 • Pneumologie a ftizeologie
 • Radiologie a zobrazovací metody, nukleární medicína
 • Úrazová chirurgie
 • Vnitřní lékařství (interna)

Základní podmínky a cíle programu

Tato dotační výzva podporuje výstavbu, rekonstrukci, modernizaci lékařských pracovišť a pořízení přístrojového vybavení a technologií, které zvýší zároveň kvalitu i připravenost lékařské péče pro další možné hrozby spojené s pandemií Covid.

Převod finančních prostředků je stanovený na formu ex-post pro všechny příjemce.

Žadatelé urgentního příjmu 1. typu může předložit maximálně 3 projekty.
Žadatelé urgentního příjmu 2. typu může předložit maximálně 1 projekt.

Realizace všech dotovaných projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.

Další dotační výzvy REACT-EU

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 mil. korun pro naše klienty (koukněte na reference)