Úprava školních budov v Žalanech - projektová dokumentace

naše hotové projekty

ikonka Analýza možností čerpání

Jakou projektovou dokumentaci jsme vytvořili?

Předmětem projektové dokumentace byla navržení stavebních úprav pro zvýšení kapacity školy i školky.

Stavební úpravy spočívaly v komplexním vybourání bytových příček, vybouráním nevhodných podlah a úpravou jednoramenného schodiště, které bylo původní a díky úpravám mohlo být zachováno.

Nové prostory školy vznikly vybudováním nových příček a obnovou 4 učeben v prvním poschodí. V přízemí vznikly 2 nové učebny, dívčí a chlapecké toalety, toaleta s umývárnou pro učitele a úklidová komora.

Projekt rovněž navrhl nové ležaté svody kanalizace, vody, rekonstrukci elektroinstalace a instalaci nového ústředního topení.

Opraveny byly také obvodové zdi, osazené novými okny a krytina střechy.

Projekt navýšil kapacity školy a školky o 100 dětí, 6 pracovníků a 6 kmenových tříd s celkovým rozměrem místností 295 m²

Jak dlouho nám to trvalo?

7 měsíců včetně komunikace s úřady

Celková cena realizace projektu?

4 445 800 Kč

Referenční osoba

Petr Šikner - starosta obce

Tel: +420 723 434 949, e-mail: starosta.zalany@volny.cz

Stupně projektové dokumentace a další služby?

  • Dokumentace pro územní řízení
  • Pro stavební povolení
  • Prováděcí dokumentace
  • Inženýring
  • Autorský i technický dozor na stavbě

Prohlédněte si více

Další realizace