program otevřen

Chodníky (IROP)

Budování a rekonstrukce chodníků je hlavním tématem výzev IROP č. 40 a 41.

Výše podpory
až 85 %
Příjem žádostí
do 6.10.2023
Celková alokace
1 300 000 000 Kč

Budování a rekonstrukce chodníků je hlavním tématem výzev IROP č. 40 a 41.

Podporované aktivity

Výzvy podporují:

  • výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,

  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Oprávnění žadatelé

  • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,

  • organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,

  • Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Územní zaměření

Výzvy označují jako přípustné místo realizace obec nebo obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského, Středočeského, Jihočeského (mimo území Českobudějovické aglomerace), Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

Výše podpory

Výše dotace je 70 % u méně rozvinutých regionů (MRR) nebo 85 % u přechodových regionů (PR).

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 3 000 000 Kč, maximální pak 30 000 000 Kč.

Termíny

Žádosti je možné podávat do 6. 10. 2023.

Co dál

Zaujala vás výzva? Neváhejte se na nás obrátit se svými plány nebo dotazy, rádi je probereme při bezplatné konzultaci.

Kontaktní stránka