program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Sociální bydlení

Maximální výše podpory
až 90 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 15.11.2023

Nepobytové sociální služby

Maximální výše podpory
až 30 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.8.2023

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

program otevřenpříjem žádostí do 31.8.2023

eGovernment a kybernetická bezpečnost (IROP)

program otevřenpříjem žádostí do 15.9.2023

Budování nájemního bydlení

program otevřenpříjem žádostí do 26.4.2024

Parkovací domy

program otevřenpříjem žádostí do 1.3.2024

Komplexní úsporná opatření veřejných budov

program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2024

Zelená infrastruktura

Maximální výše podpory
až 100 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 5.6.2023

MMR: místní komunikace (3 až 10 000)

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 5.6.2023

MMR: obnova a rozvoj (do 3000)

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.10.2023

Územní plány

Maximální výše podpory
až 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2023

Chodníky

Maximální výše podpory
až 20 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 15.11.2023

Budování dětských skupin

Maximální výše podpory
až 25 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 6.10.2023

Nemotorová doprava MAS (CLLD)

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Vzdělávání (IROP)

program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2023

Cestovní ruch

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

OPŽP: Předcházení vzniku odpadů

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Spravedlivá transformace: Strategické projekty

Maximální výše podpory
až 1 200 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 6.10.2023

Chodníky (IROP)

program otevřenpříjem žádostí do 3.8.2023

Sociální služby (IROP)

Maximální výše podpory
až 90 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Sběrné dvory

Maximální výše podpory
až 0 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.11.2023

Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů

Maximální výše podpory
až 200 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2023

Fotovoltaika pro větší obce

program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2023

Fotovoltaika pro malé obce

program otevřenpříjem žádostí do 28.6.2024

Středočeský kraj: Fond obnovy venkova

program otevřenpříjem žádostí do 15.12.2023

Ekomobilita

Maximální výše podpory
až 1 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2023

Rekonstrukce veřejného osvětlení: dotace MPO

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Domovní čistírny odpadních vod: dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 1 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Zdroje pitné vody: dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 3 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Podpora projektové přípravy - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 200 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Adaptační a mitigační opatření - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 1 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Zdroje energie v bytových domech - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 311 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Nízkoenergetické bytové domy / jednotky - novostavba

Maximální výše podpory
až 150 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Zateplení bytových domů - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč