program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2024

Technologie pro MAS

Maximální výše podpory
až 1 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.10.2023

Regionální sportovní infrastruktura

Maximální výše podpory
až 30 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.10.2023

Telematika pro veřejnou dopravu

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 3.10.2023

Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků

Program před otevřenímpříjem žádostí do 31.3.2024

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

program otevřenpříjem žádostí do 1.5.2024

Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2024

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

program otevřenpříjem žádostí do 20.10.2023

Podpora osob znevýhodněných na trhu práce

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.7.2024

Zpracování studií a plánů

Program před otevřenímpříjem žádostí do 31.12.2025

Deinstitucionalizace sociálních služeb

Program před otevřenímpříjem žádostí do 31.12.2023

Dobíjecí infrastruktura v obcích a ve městech

program otevřenpříjem žádostí do 30.11.2024

LIFE 2023-2024

Maximální výše podpory
až 40 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 15.12.2023

Úprava lesních porostů

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2024

eHealth

program otevřenpříjem žádostí do 28.4.2024

Státní fond kultury

program otevřenpříjem žádostí do 16.10.2023

Rehabilitační péče

Maximální výše podpory
až 49 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Prevence před povodněmi

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Základní a střední školy

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2026

Zaměstnanost: fáze šíření

Maximální výše podpory
až 12 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2025

Odkup vodovodů a kanalizací

program otevřenpříjem žádostí do 28.2.2025

Rozvoj a dostupnost paliativní péče

Maximální výše podpory
až 9 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.1.2024

Veřejné budovy v pasivním standardu

Maximální výše podpory
až 140 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Fond pro bilaterální vztahy

Maximální výše podpory
až 489 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.12.2023

Výsadba stromů

Maximální výše podpory
až 250 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.11.2023

Adaptace ekosystémů na změnu klimatu

Maximální výše podpory
až 2 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.11.2023

Zdravotní následná péče

Maximální výše podpory
až 80 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 18.11.2023

Rekultivace starých skládek

program otevřenpříjem žádostí do 15.11.2023

Prevence a řízení antropogenních rizik

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.10.2023

Srážkové vody a opatření proti povodním

Maximální výše podpory
až 0 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.10.2023

Šelmy a škody, záchranné stanice

program otevřenpříjem žádostí do 13.10.2023

Zpřístupňování bezbariérových tras

program otevřenpříjem žádostí do 31.10.2023

Přírodní prvky

program otevřenpříjem žádostí do 12.9.2024

Lůžková psychiatrická péče

Maximální výše podpory
až 150 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Bytové domy: nová zelená úsporám

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2024

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Další vzdělávání

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Kultura – památky a muzea (CLLD)

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Knihovny (CLLD)

program otevřenpříjem žádostí do 22.7.2024

Pobytové sociální služby

Maximální výše podpory
až 80 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Veřejná prostranství

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Hasiči

program otevřenpříjem žádostí do 26.4.2024

Vodní a vegetační krajinné prvky

program otevřenpříjem žádostí do 15.12.2023

Protipovodňová opatření (rozhlas)

program otevřenpříjem žádostí do 31.10.2023

Čistírny odpadních vod a kanalizace 2

Maximální výše podpory
až 20 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Odborné učebny středních škol

Maximální výše podpory
až 90 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 13.12.2023

Revitalizace památek

Maximální výše podpory
až 80 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.10.2023

Srážkové a šedé vody ve veřejných budovách

program otevřenpříjem žádostí do 31.10.2023

Sociální služby: bezemisní automobil

Maximální výše podpory
až 1 064 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 2.10.2023

Sociální služby: požární signalizace

Maximální výše podpory
až 2 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Sociální bydlení

Maximální výše podpory
až 90 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 15.11.2023

Nepobytové sociální služby

Maximální výše podpory
až 30 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

program otevřenpříjem žádostí do 5.1.2024

eGovernment a kybernetická bezpečnost (IROP)

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 26.4.2024

Parkovací domy

program otevřenpříjem žádostí do 1.3.2024

Komplexní úsporná opatření veřejných budov

program otevřenpříjem žádostí do 10.6.2024

Zelená infrastruktura

Maximální výše podpory
až 100 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.10.2023

Územní plány

Maximální výše podpory
až 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 29.2.2024

Budování dětských skupin

Maximální výše podpory
až 25 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 6.10.2023

Nemotorová a cyklistická doprava

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Vzdělávání (IROP)

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Spravedlivá transformace: Strategické projekty

Maximální výše podpory
až 1 200 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 6.10.2023

Chodníky (IROP)

program otevřenpříjem žádostí do 30.11.2023

Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů

Maximální výše podpory
až 200 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 28.6.2024

Středočeský kraj: dotační možnosti

program otevřenpříjem žádostí do 15.12.2023

Ekomobilita

Maximální výše podpory
až 1 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Domovní čistírny odpadních vod: dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 1 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Zdroje pitné vody: dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 3 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Podpora projektové přípravy - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 200 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Adaptační a mitigační opatření - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 1 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Zdroje energie v bytových domech - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 311 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Nízkoenergetické bytové domy / jednotky - novostavba

Maximální výše podpory
až 150 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Zateplení bytových domů - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč