program otevřen

Knihovny (CLLD)

Podívejte se na podrobnosti výzvy v rámci IROP, která se zaměřuje na podporu knihoven.

Výše podpory
až 95 %
Příjem žádostí
do 31.12.2027

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity spojené s knihovnami patří:

  • rekonstrukce,
  • nová výstavba,
  • budování návštěvnických a technických zázemí,
  • nákup zařízení pro digitalizaci,
  • aplikační software,
  • pořízení technického vybavení knihoven.

Oprávněný žadatel

Oprávněnými žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi na území místních akčních skupin.

Předkládané integrované projekty musí být v souladu s příslušnou strategií CLLD. Z toho důvodu musí být projektové záměry nejprve projednány na úrovni nositele CLLD a získat vyjádření místní akční skupiny o souladu se strategií CLLD.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Výzvu IROP najdete tady.