Naše služby

Projektová dokumentace

Jasná vize je krásná věc. Ještě hezčí, je však brilantní projekt, který obsahuje všechno, co má. Ten pro vás s radostí zajistíme.

V úspěšné žádosti o dotaci souvisí jeden bod s druhým. Dotace, projekt, veřejná zakázka, administrativa, právní legislativa a metodika. Správný projekt musí obsahovat vše a ještě splňovat pravidla jednotlivých dotačních výzev. Sami víme, jak je to náročné. Pro neznalého je to španělská vesnice - nechte si tu vesnici ukázat od místního.

Dohlédneme na to, aby v projektu nechyběl jediný detail, kvůli kterému by se mohlo vše zhroutit. Ušetří vám to čas, peníze a především spoustu starostí.

Chci pomoct s projektem
Provádíme dotační poradenství

Jsme dobrým rádcem, ale ještě lepším partnerem

Od plánování, přes realizaci, až po kontrolu udržitelnosti

ikonka Analýza možností čerpání
Vsaďte na jistotu, vsaďte na nás

Proč s námi

 • posoudíme reálnost a ověříme proveditelnost projektového záměru
 • projekt připravíme tak, aby vás nepřekvapila žádná kontrola nebo audit
 • dokážeme v rámci projektu vyhodnotit rizika, případně eliminovat nebo zmírnit jejich dopad
 • připravíme, upravíme a konzultujeme projekt s poskytovatelem dotace i v průběhu projektování
 • postaráme se o dodržování legislativních podmínek
ikonka Příprava žádosti o dotaci
Jen vize nestačí

Projektová dokumentace

 • pomůžeme vám kvalitně sestavit projektový záměr
 • vytvoříme podrobný finanční plán
 • postaráme se o veškerou administraci projektu vyžadovanou poskytovatelem dotace
 • zpracujeme potřebnou dokumentaci v rámci průběhu projektu (účetní doklady, pravidelné výkazy, žádosti o změny, zprávy z realizace a udržitelnosti projektu aj.)
ikonka Podpora v průběhu schvalování projektu
Stále zůstaneme s vámi

Projektový management

 • dohlížíme na kvalitu činností a výstupů projektu
 • zajišťujeme řízení projektu a řešení případných problémů
 • pravidelně sledujeme naplňování cílů projektu a pravidel programu
 • kontrolujeme činnost projektu i v době jeho udržitelnosti
 • hlídáme náklady a rozpočet
 • postaráme se o plnění povinnosti související s povinnou publicitou
 • staráme se o administrativní dokladování všech činností a aktivit v rámci projektu