Program před otevřenímpříjem žádostí do 31.3.2024

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2024

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

program otevřenpříjem žádostí do 31.1.2024

Veřejné budovy v pasivním standardu

Maximální výše podpory
až 140 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Bytové domy: nová zelená úsporám

program otevřenpříjem žádostí do 22.7.2024

Pobytové sociální služby

Maximální výše podpory
až 80 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Sociální bydlení

Maximální výše podpory
až 90 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 1.3.2024

Komplexní úsporná opatření veřejných budov

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Domovní čistírny odpadních vod: dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 1 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Podpora projektové přípravy - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 200 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Adaptační a mitigační opatření - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 1 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Zdroje energie v bytových domech - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 311 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Nízkoenergetické bytové domy / jednotky - novostavba

Maximální výše podpory
až 150 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Zateplení bytových domů - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč