program otevřenpříjem žádostí do 31.1.2022

Podpora obcí v národních parcích -

Maximální výše podpory
až 5 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 17.12.2021

Podpora nadregionální aktivit - MMR dotace

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program připravujemepříjem žádostí do 31.12.2023

Domovní čistírny odpadních vod - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 1 500 000 Kč
program připravujemepříjem žádostí do 31.12.2023

Zdroje pitné vody - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 3 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Podpora projektové přípravy - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 200 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Adaptační a mitigační opatření - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 1 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Zdroje energie v bytových domech - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 311 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Nízkoenergetické bytové domy / jednotky - novostavba

Maximální výše podpory
až 150 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Zateplení bytových domů - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 17.12.2021

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - dotace MMR - od 3 001 do 10 000 obyvatel

Maximální výše podpory
až 20 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 17.12.2021

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - dotace MMR - do 3 000 obyvatel

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 17.12.2021

Podpora budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 17.12.2021

Podpora obnovy sportovní infrastruktury - dotace MMR - do 3 000 obyvatel

Maximální výše podpory
až 5 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 17.12.2021

Podpora obnovy místních komunikací - dotace MMR - do 3 000 obyvatel

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 17.12.2021

Podpora obnovy sportovní infrastruktury - dotace MMR - 3 001 až 10 000 obyvatel

Maximální výše podpory
až 5 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 17.12.2021

Podpora obnovy místních komunikací - dotace MMR - do 10 000 obyvatel

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 26.10.2021

Obnova lesních porostů po kalamitách - dotace SZIF

Maximální výše podpory
až 40 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 28.1.2022

Obnova majetku po živelných pohromách - dotace MMR

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2021

Bytové domy bez bariér - dotace MMR

Maximální výše podpory
až 800 000 Kč
program připravujemepříjem žádostí do 30.11.2021

Zvyšování bezpečnosti, chodníky, cyklostezky a cyklopruhy - dotace SFDI

Maximální výše podpory
až 20 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 26.10.2021

Lesnická infrastruktura - dotace SZIF

Maximální výše podpory
až 8 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 3.2.2022

REACT-EU výzva č. 101

Maximální výše podpory
až 60 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2022

Standardizovaná infrastruktura

Maximální výše podpory
až 90 000 000 Kč