program otevřenpříjem žádostí do 20.6.2021

Dotace pro sociální služby - zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Maximální výše podpory
až 60 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 20.6.2021

Dotace na zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb

Maximální výše podpory
až 60 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 20.6.2021

Dotace pro sociální služby - pořízení asistivních a asistenčních technologií

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 11.4.2021

Dotace pro sociální služby - pořízení automobilů

Maximální výše podpory
až 1 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 4.4.2021

Dotace pro sociální služby - rozšíření zázemí pro pracovníky v terénu

Maximální výše podpory
až 3 000 000 Kč
program připravujemepříjem žádostí do 28.6.2021

Dotace na podporu veřejné infrastruktury ve Středočeském kraji

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 4.4.2021

Dotace pro sociální služby - mobilita

Maximální výše podpory
až 3 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 8.4.2021

Program COVID - nájemné III

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 2.3.2021

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů

Maximální výše podpory
až 300 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.4.2021

Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů

Maximální výše podpory
až 1 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2022

Výstavba, dostavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV

Maximální výše podpory
až 1 800 000 Kč
program připravujemepříjem žádostí do 31.12.2021

REACT-EU - podpora snížení dopadů pandemie COVID-19

Maximální výše podpory
až 350 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.3.2021

Podpora ubytovacích zařízení zasažených pandemií COVID-19 - Ubytování II

Maximální výše podpory
až 5 600 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 19.2.2021

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Maximální výše podpory
až 200 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2022

Standardizovaná infrastruktura

Maximální výše podpory
až 90 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2022

Sportovní infrastruktura - Investice nad 10 mil. Kč

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2022

Sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. Kč

Maximální výše podpory
až 7 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 12.2.2021

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 12.4.2021

Podpora obcí v národních parcích

Maximální výše podpory
až 5 000 000 Kč