program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2022

Výstavba pro obce

Maximální výše podpory
až 0 Kč
Program před otevřenímpříjem žádostí do 18.2.2022

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Maximální výše podpory
až 300 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.8.2022

Hospodaření se srážkovou vodou - SFŽP dotace

Maximální výše podpory
až 0 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2022

Energetické úspory veřejných budov – SFŽP dotace

Maximální výše podpory
až 0 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 25.2.2022

Výstavba a opravy cyklistických stezek a pruhů pro cyklisty - SFDI dotace

Maximální výše podpory
až 20 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2023

Rekonstrukce veřejného osvětlení: dotace MPO

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.1.2022

Podpora obcí v národních parcích - MŽP dotace

Maximální výše podpory
až 5 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Domovní čistírny odpadních vod: dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 1 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Zdroje pitné vody - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 3 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Podpora projektové přípravy - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 200 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Adaptační a mitigační opatření - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 1 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Zdroje energie v bytových domech - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 311 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Nízkoenergetické bytové domy / jednotky - novostavba

Maximální výše podpory
až 150 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Zateplení bytových domů - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 28.1.2022

Obnova majetku po živelných pohromách - dotace MMR

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 11.2.2022

Zvýšení bezpečnosti, plynulosti dopravy a zpřístupnění dopravy - dotace SFDI

Maximální výše podpory
až 20 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 3.2.2022

REACT-EU výzva č. 101

Maximální výše podpory
až 60 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2022

Standardizovaná infrastruktura

Maximální výše podpory
až 90 000 000 Kč