program připravujemepříjem žádostí do 3.2.2022

REACT-EU výzva č. 101

Maximální výše podpory
až 60 000 000 Kč
program připravujemepříjem žádostí do 31.12.2021

Dotace na rozvoj místních sportovišť a zázemí pro sportovce.

Maximální výše podpory
až 800 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.8.2021

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro sportovce - dotace NSA

Maximální výše podpory
až 7 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Instalace měřících zařízení - Smart Metering - dotace MZe

Maximální výše podpory
až 1 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Obnova a modernizace vodárenské infrastruktury - dotace MZe

Maximální výše podpory
až 100 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury - dotace MZe

Maximální výše podpory
až 60 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2021

Domácí čistírny odpadních vod - dotace NPŽP

Maximální výše podpory
až 1 200 000 Kč
program připravujemepříjem žádostí do 30.9.2021

Dotace Středočeský kraj - oprava a rekonstrukce vozovek

Maximální výše podpory
až 100 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 28.9.2021

REACT-EU výzva č. 100 - dotace na zvýšení připravenosti subjektů řešících hrozby pandemie

Maximální výše podpory
až 200 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 19.9.2021

REACT-EU výzva č. 99 - dotace na zvýšení odolnosti ošetřovatelů o zvlášť ohrožené pacienty

Maximální výše podpory
až 350 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 19.9.2021

REACT-EU výzva č. 98 - dotace na posílení páteřní sítě zdravotnictví

Maximální výše podpory
až 500 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2021

Aktualizovaná dotační výzva - Zdroje pitné vody

Maximální výše podpory
až 3 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 13.5.2021

Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro SDH

Maximální výše podpory
až 4 500 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 13.5.2021

Dotace na pořízení auta pro SDH

Maximální výše podpory
až 450 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 13.5.2021

Dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH

Maximální výše podpory
až 2 500 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 30.4.2021

Dotace MŠMT - Letní kempy 2021

Maximální výše podpory
až 9 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 30.5.2021

Dotace IROP - Mateřské školky - MAS Střední Polabí

Maximální výše podpory
až 2 262 500 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.7.2021

Dotace IROP - Bezpečnost dopravní infrastruktury - MAS Hříběcí hory

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 31.5.2021

Dotace IROP - Infrastruktura pro vzdělávání II. - MAS Aktivios

Maximální výše podpory
až 1 700 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2021

Dotace IROP - Doprava - MAS Region Kunětické hory

Maximální výše podpory
až 2 218 250 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 30.4.2021

Dotace IROP - Školství a vzdělávání - MAS Říčansko

Maximální výše podpory
až 5 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 14.5.2021

Dotace IROP - Bezpečnost dopravy - MAS Rožnovsko

Maximální výše podpory
až 8 515 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 20.4.2021

Dotace na podporu sportovních aktivit handicapovaných

Maximální výše podpory
až 80 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 20.4.2021

Dotace na podporu vrcholového sportu

Maximální výše podpory
až 200 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 20.4.2021

Dotace na investiční podporu sportovních a volnočasových aktivit - Středočeský kraj

Maximální výše podpory
až 300 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 20.4.2021

Dotace na neinvestiční podporu sportovních a volnočasových aktivit - Středočeský kraj

Maximální výše podpory
až 200 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Dotace na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Dotace na výstavbu vodovodů

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 18.4.2021

Dotace na výstavbu a rekonstrukci nesociálního bydlení

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 18.4.2021

Dotace na podporu a rozvoj základních a mateřských škol

Maximální výše podpory
až 20 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 7.4.2021

Dotace na podporu nestátních neziskových organizací (NNO)

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 7.7.2021

Dotace pro sociální služby - zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Maximální výše podpory
až 60 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 7.7.2021

Dotace na zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb

Maximální výše podpory
až 60 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 18.4.2021

Dotace pro sociální služby - pořízení asistivních a asistenčních technologií

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 11.4.2021

Dotace pro sociální služby - pořízení automobilů

Maximální výše podpory
až 1 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 4.4.2021

Dotace pro sociální služby - rozšíření zázemí pro pracovníky v terénu

Maximální výše podpory
až 3 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 28.6.2021

Dotace na podporu veřejné infrastruktury ve Středočeském kraji

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 4.4.2021

Dotace pro sociální služby - mobilita

Maximální výše podpory
až 3 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 8.4.2021

Program COVID - nájemné III

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 2.3.2021

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů

Maximální výše podpory
až 300 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 30.4.2021

Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů

Maximální výše podpory
až 1 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2022

Výstavba, dostavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV

Maximální výše podpory
až 1 800 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 31.3.2021

Podpora ubytovacích zařízení zasažených pandemií COVID-19 - Ubytování II

Maximální výše podpory
až 5 600 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 19.2.2021

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Maximální výše podpory
až 200 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2022

Standardizovaná infrastruktura

Maximální výše podpory
až 90 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 28.5.2021

Sportovní infrastruktura - Investice nad 10 mil. Kč

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 4.6.2021

Sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. Kč

Maximální výše podpory
až 7 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 12.2.2021

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program uzavřenpříjem žádostí do 12.4.2021

Podpora obcí v národních parcích

Maximální výše podpory
až 5 000 000 Kč