program otevřenpříjem žádostí do 28.1.2022

Obnova majetku po živelných pohromách - dotace MMR

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program připravujemepříjem žádostí do 31.12.2021

Bytové domy bez bariér - dotace MMR

Maximální výše podpory
až 800 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 15.10.2021

Drobné vodní toky a vodní nádrže - dotace MZe

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program připravujemepříjem žádostí do 30.11.2021

Zvyšování bezpečnosti, chodníky, cyklostezky a cyklopruhy - dotace SFDI

Maximální výše podpory
až 20 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Rekonstrukce a výstavba sportovišť i se zázemím - dotace NSA - Regiony 2021

Maximální výše podpory
až 40 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 15.10.2021

Snižování dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích - dotace MZe

Maximální výše podpory
až 1 000 000 Kč
program připravujemepříjem žádostí do 26.10.2021

Lesnická infrastruktura - dotace SZIF

Maximální výše podpory
až 8 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 3.2.2022

REACT-EU výzva č. 101

Maximální výše podpory
až 60 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Dotace na rozvoj místních sportovišť a zázemí pro sportovce

Maximální výše podpory
až 800 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Instalace měřících zařízení - Smart Metering - dotace MZe

Maximální výše podpory
až 1 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Obnova a modernizace vodárenské infrastruktury - dotace MZe

Maximální výše podpory
až 100 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury - dotace MZe

Maximální výše podpory
až 60 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Dotace Středočeský kraj - oprava a rekonstrukce vozovek

Maximální výše podpory
až 100 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 28.9.2021

REACT-EU výzva č. 100 - dotace na zvýšení připravenosti subjektů řešících hrozby pandemie

Maximální výše podpory
až 200 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Dotace na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Dotace na výstavbu vodovodů

Maximální výše podpory
až 50 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2021

Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů

Maximální výše podpory
až 1 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2022

Výstavba, dostavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV

Maximální výše podpory
až 1 800 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2022

Standardizovaná infrastruktura

Maximální výše podpory
až 90 000 000 Kč