program otevřenpříjem žádostí do 31.10.2024

Energetické úspory veřejných budov

program otevřenpříjem žádostí do 28.6.2024

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

program otevřenpříjem žádostí do 8.7.2024

Chodníky a cyklostezky 2024

Maximální výše podpory
až 20 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 29.11.2024

MMR: Projektová příprava

program otevřenpříjem žádostí do 21.2.2025

Sociální bydlení IROP

Maximální výše podpory
až 90 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2025

Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče

Maximální výše podpory
až 99 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.10.2024

Komunální fotovoltaika

program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Zpracování místní energetické koncepce

Maximální výše podpory
až 550 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Soc. služby: pořízení stavby nebo vozu

program otevřenpříjem žádostí do 19.12.2025

Standardizace územních plánů

Maximální výše podpory
až 6 200 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 28.6.2024

Energetické úspory památkově chráněných budov

program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2024

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Základní a střední školy

program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Bytové domy: nová zelená úsporám

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2024

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Další vzdělávání

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Kultura – památky a muzea (CLLD)

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Knihovny (CLLD)

program otevřenpříjem žádostí do 22.7.2024

Pobytové sociální služby

Maximální výše podpory
až 80 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Hasiči

program otevřenpříjem žádostí do 28.6.2024

Nepobytové sociální služby

Maximální výše podpory
až 30 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 28.6.2024

Komplexní úsporná opatření veřejných budov

program otevřenpříjem žádostí do 28.6.2024

Budování dětských skupin: veřejný sektor

Maximální výše podpory
až 25 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2027

Vzdělávání

program otevřenpříjem žádostí do 28.6.2024

Středočeský kraj: dotační možnosti