program otevřen

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.

Výše podpory
až 100 %
Maximální výše
až 10 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 31.12.2024

Podporované aktivity

Získané finanční prostředky lze využít na

  • rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení,
  • přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready).

Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Oprávnění žadatelé

Výše dotace

Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.
Dotace je poskytována jako 100%, a to v maximální výši:

  • 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyv.,
  • 4 000 000 Kč pro obec do 10 000 obyv.

V případě přípravy kabeláže je to 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod. Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt je stanoven na 50 bodů.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzvu MPO najdete tady.