program otevřen

Budování dětských skupin: veřejný sektor

Podívejte se na podrobnosti výzvy, která je zaměřená na budování nových dětských skupin za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR.

Výše podpory
až 100 %
Maximální výše
až 25 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 28.6.2024
Celková alokace
1 700 000 000 Kč

PRODLOUŽENO DO KONCE ÚNORA 2024

Podívejte se na podrobnosti výzvy, která je zaměřená na budování nových dětských skupin za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Podporované aktivity

Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků),
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

POZOR!!
Dotační orgán nově zařadil do způsobilých výdajů:

 • zpracování žádosti o podporu a realizaci a řízení projektu,
 • vybudování parkovacích stání v areálu.

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří:

 • kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • příspěvková organizace hlavního města Prahy, městské části hl. města Prahy,
 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • veřejnoprávní VŠ,
 • ústavy Akademie věd,
 • veřejné výzkumné instituce.

Cílovým územím je území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.

Výše dotace

Alokace výzvy je 1,7 mld. Kč.
Podpora je poskytována formou 100% dotace.
Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil.–25 mil. Kč vč. DPH.
DPH není způsobilým výdajem v případě nákupu nemovitosti.

Termíny

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 14. 4., datum ukončení příjmu žádostí potom 15. 11. 2023.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace bylo změněno z 30. 11. 2025 na 31. 3. 2026.

Co dál

Víme, co funguje, a rádi se o to podělíme i s vámi. Neváhejte se na nás obrátit třeba jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, a to v rámci bezplatné konzultace.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808

Výzvu MPSV najdete tady.