program otevřen

Budování dětských skupin: veřejný sektor

Podívejte se na podrobnosti výzvy, která je zaměřená na budování nových dětských skupin za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR.

Výše podpory
až 100 %
Maximální výše
až 25 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 31.12.2024
Celková alokace
1 700 000 000 Kč

PRODLOUŽENO DO 31. 12. 2024

ZMÍRNĚNÍ PODMÍNEK STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI
Žadatel, který zvolí společné stavební a územní povolení, může předložit pouze podanou žádost o vydání společného povolení.

ZVÝŠENÍ MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE
V případě, že dětská skupina přesáhne kapacitu 24 dětí – za každé další kapacitní místo navýšení o 900 tisíc Kč.

Podporované aktivity

Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků),
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

POZOR!!
Dotační orgán nově zařadil do způsobilých výdajů:

 • zpracování žádosti o podporu a realizaci a řízení projektu,
 • vybudování parkovacích stání v areálu.

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří:

 • kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • příspěvková organizace hlavního města Prahy, městské části hl. města Prahy,
 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • veřejnoprávní VŠ,
 • ústavy Akademie věd,
 • veřejné výzkumné instituce.

Cílovým územím je území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.

Výše dotace

Alokace výzvy je 1,7 mld. Kč.
Podpora je poskytována formou 100% dotace.
Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil.–25 mil. Kč vč. DPH. V případě, že dětská skupina přesáhne kapacitu 24 dětí – za každé další kapacitní místo navýšení maximální výše o 900 tisíc Kč.
DPH není způsobilým výdajem v případě nákupu nemovitosti.

Termíny

Podávání žádostí bylo prodlouženo do 31. 12. 2024.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je stanoveno na 31. 3. 2026.

Co dál

Víme, co funguje, a rádi se o to podělíme i s vámi. Neváhejte se na nás obrátit třeba jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, a to v rámci bezplatné konzultace.
kontaktní formulář

Výzvu MPSV najdete tady.