program otevřen

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Cílem výzvy je podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.

Výše podpory
až 100 %
Příjem žádostí
do 30.9.2024

Podporované aktivity

  • Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.
  • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov.
  • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu.
  • Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP), dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, státní podniky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem).

Výzva je určena pro přechodové regiony v rámci ITI Pražské metropolitní oblasti (vyjma území Hl. města Prahy) a ITI Českobudějovické aglomerace a pro méně rozvinuté regiony v rámci ITI Karlovarské, Liberecko-Jablonecké, Olomoucké a Zlínské aglomerace.

Co dál

Zaujala vás výzva? Neváhejte se na nás obrátit se svými plány nebo dotazy, rádi je probereme při bezplatné konzultaci.

Kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzva OPŽP pro méně rozvinuté regiony v rámci ITI Karlovarské, Liberecko-Jablonecké, Olomoucké a Zlínské aglomerace je tady.
Výzva OPŽP pro přechodové regiony v rámci ITI Pražské metropolitní oblasti (vyjma území Hl. města Prahy) a ITI Českobudějovické aglomerace je tady.