program otevřen

Komunální fotovoltaika

Celkem 2 miliardy Kč míří na budování komunální fotovoltaiky.

Výše podpory
až 75 %
Příjem žádostí
do 31.10.2024
Celková alokace
2 000 000 000 Kč

NA TOTO TÉMA JSME VYSÍLALI ŽIVĚ, PODÍVEJTE SE NA ZÁZNAM TADY.

Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce (výzva 3/2024)

Obce do 3 000 obyvatel mohou žádat o finanční prostředky na tyto aktivity:

 • instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy,
 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE,
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Poznámka: Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Nová podmínka: Smlouva o připojení FVE do distribuční nebo přenosové soustavy musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5 % celkové roční výroby této výrobny.

Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře (výzva 4/2024)

Na základě této výzvy mohou žádat:

 • kraje,
 • obce,
 • samosprávné městské obvody a městské části,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • příspěvkové organizace, právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost zřizované nebo vlastněné výše uvedenými oprávněnými žadateli.

Získané prostředky lze použít na tyto aktivity:

 • instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy,
 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody,
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE,
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Poznámka: Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy.

Nová podmínka: I tady platí, že smlouva o připojení FVE do distribuční nebo přenosové soustavy musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5 % celkové roční výroby této výrobny.

Výše dotace

Výše podpory se odvíjí od celkového instalovaného výkonu FVE, případně kapacity bateriové akumulace a dále je stanovena maximální výše takto:

Malé obce (výzva 3/2024) – maximální výše je 75 % celkových výdajů projektu.
Obce a další subjekty (výzva 4/2024) – maximální míra podpory na instalaci FVE činí 45 %, na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice činí maximální míra podpory 30 %.

Pro každou výzvu byla vyčleněna celková alokace ve výši 1 miliardy Kč, dohromady tedy 2 miliardy Kč.

Termíny

Pro obě výzvy platí tyto termíny:
Zahájení příjmu žádostí: 1. března 2024.
Ukončení příjmu žádostí: 31. října 2024.

Realizace podpořených projektů, termíny jsou stanoveny takto:

 • malé obce nejpozději do 3 let od podpisu Rozhodnutí ministra,
 • obce a další subjekty žádající v rámci výzvy 4/2024 nejpozději do 5 let od podpisu Rozhodnutí ministra.

Co dál

V loňském roce jsme podali celou řadu úspěšných žádostí. Mezi podpořenými obcemi jsou například Libňatov, Ostrov, Machov, Niměřice, Březová-Oleško, Hluboká, Boleradice, Milíkov nebo Doudleby nad Orlicí, o kterých si v souvislosti se získanou dotací můžete přečíst více informací tady.

Neváhejte se na nás obrátit, rádi vytěžíme to nejlepší z našich zkušeností a zvýšíme i vaše šance na úspěch. Konzultace záměrů jsou u nás nezávazné a zdarma.

Přejít na kontaktní formulář

Výzvu RES+ 3/2024 najdete tady.
Výzvu RES+ 4/2024 najdete tady.