program otevřen

Budování dětských skupin: občanský sektor

Podívejte se na podrobnosti výzvy, která je zaměřená na budování nových dětských skupin za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR.

Výše podpory
až 90 %
Maximální výše
až 12 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 31.5.2024
Celková alokace
1 000 000 000 Kč

Podporované aktivity

Ze získaných finančních prostředků lze hradit:

  • nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků),
  • výstavbu, rekonstrukci a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli jsou u této výzvy:

  • nadace a nadační fondy,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • ústavy,
  • spolky,
  • církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.

Výše dotace

Alokace výzvy je 1 mld. Kč.
Podpora je poskytována formou 90% dotace.
Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil.–12 mil. Kč vč. DPH.
DPH je způsobilým výdajem s výjimkou DPH za nákup nemovitosti.

Termíny

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 11. 2023.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 5. 2024.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 3. 2026.

Co dál

Víme, co funguje, a rádi se o to podělíme i s vámi. Neváhejte se na nás obrátit třeba jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, a to v rámci bezplatné konzultace.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí najdete tady.