program otevřen

Kultura – památky a muzea (CLLD)

Cílem výzvy v rámci IROP je podpora revitalizace kulturních památek a muzeí.

Výše podpory
až 95 %
Příjem žádostí
do 31.12.2027

Podporované aktivity

  • Revitalizace kulturních památek:

• expozice;

• depozitáře;

• technické zázemí;

• návštěvnická a edukační centra;

• restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;

• evidence a dokumentace mobiliárních fondů;

• parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů.

  • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí:

• revitalizace muzeí;

• expozice;

• depozitáře;

• technické zázemí;

• návštěvnická a edukační centra;

• restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;

• evidence a dokumentace muzejních sbírek;

• ochrana muzejních sbírek.

Oprávněný žadatel

Oprávněnými žadateli jsou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na území působnosti MAS:

  • pro aktivitu Revitalizace kulturních památek jsou to vlastníci památek a subjekty s právem hospodaření,
  • pro aktivitu Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí to jsou obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzvu IROP najdete tady.