program otevřen

Chodníky

Podívejte se na podrobnosti dotace na vybudování nebo rekonstrukci chodníků podél silnic I., II. a III. třídy.

Výše podpory
až 85 %
Maximální výše
až 20 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.6.2023

Podívejte se na podrobnosti dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování nebo rekonstrukci chodníků podél silnic I., II. a III. třídy.

Podporované aktivity

  • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků,
  • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky, včetně nasvětlení přechodů pro chodce,
  • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky,
  • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy,
  • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů,
  • úpravy vjezdu do obce.

Oprávněný žadatel

  • obec,
  • městský obvod, městská část, místní část.

Výše dotace

Míra podpory je v tomto případě 85 % uznatelných nákladů akce.

Výše dotace je 300 000–20 000 000 Kč.

Termíny

Žádost je možné podat do 30. 6. 2023.

Co dál

Neváhejte se na nás obrátit s konkrétním záměrem, ale třeba i jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, rádi s vámi probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808