program otevřen

Chodníky a cyklostezky 2024

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil dotační výzvy, aby stejně jako v loňském roce podpořil budování a opravy chodníků a cyklostezek.

Výše podpory
až 85 %
Maximální výše
až 20 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 8.7.2024

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásil dotační výzvy, aby stejně jako v loňském roce podpořil budování a opravy chodníků a cyklostezek. Pokračuje tak v úspěšné a velmi žádané praxi poskytování příspěvků na financování akcí ve městech a obcích.

Podporované aktivity

Získané prostředky můžete využít na tyto aktivity:

 • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků,
 • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek,
 • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.

Pozor, akce z této oblasti musí tvořit jednu celistvou a propojenou bezbariérovou pěší trasu.

Dále:

 • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky,
 • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky,
 • nasvětlení přechodů pro chodce,
 • světelné signalizační zařízení,
 • úpravy vjezdu do obce (ostrůvky, středové dělící pásy, fyzické zúžení…),
 • měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel.

Co se týče cyklostezek, podpořeny budou tyto akce:

 • výstavba cyklostezky, a to včetně výstavby, rekonstrukce a nasvětlení
  • sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty,
  • přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce,
 • oprava cyklostezky,
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Oprávněný žadatel

Žadatelem o dotaci může být obec.

Termíny

Příjem žádostí chodníky: do 8. července 2024.

Příjem žádostí cyklostezky: do 1. července 2024.

Výše dotace

SFDI poskytne až 85 % celkových uznatelných nákladů.
Výše příspěvku pro jednoho žadatele je dána rozpětím minimálně 1 mil. Kč na akci a maximálně 20 mil. Kč na žadatele.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzvy SFDI najdete tady.