program uzavřen

Mobilita pro všechny

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlásil II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2023.

Výše podpory
až 100 %
Příjem žádostí
do 14.10.2022

Cíl

Cílem této výzvy je podpořit mobilitu a realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Podporované aktivity

Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření bezbariérových pěších tras:

  • odstraňování bariér při vstupu do budov,
  • zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby,
  • zpřístupňování komunikací pro chodce a jejich napojení na dopravní systémy,
  • vybavení dopravních prostředků vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy informačními a signalizačními zařízeními pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace.

Oprávnění žadatelé

Žadateli mohou být obce, města, kraje a jimi zřizované organizace a dále hospodářské organizace.

Termín

Záměry je možné předkládat do 14. října 2022.

Výše dotace

Maximální výše dotace je 100 %.

Co dál

Rádi Vám v rámci bezplatné konzultace poskytneme více informací, odpovíme na otázky a probereme Vaše možnosti, případně konkrétní záměr.
Neváhejte nás kontaktovat přes formulář nebo rovnou na informační lince +420 605 283 808.