program uzavřen

Navýšení kapacity MŠ

Výzva IROP určená pro rozvoj mateřských škol v méněrozvinutých regionech byla vyhlášena.

Výše podpory
až 95 %
Maximální výše
až 99 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 15.5.2023

Výzva IROP určená pro rozvoj mateřských škol v méněrozvinutých regionech (na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje) byla vyhlášena. Podívejte se na podrobnosti.

Oprávnění žadatelé

‍Platí podmínka, že žádat mohou pouze subjekty, které se nachází v ORP se skóre 6 až 8. Jedná se o ORP Nová Paka, Králíky, Kopřivnice, Vizovice, Turnov, Kostelec nad Orlicí, Bohumín a Železný Brod.

Konkrétně mohou být oprávněnými žadateli:

 • školské právnické osoby

 • obce

 • dobrovolné svazky obcí

 • kraje

 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji

 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí voblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

 • církve

 • církevní organizace

 • OSS

 • PO OSS

 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity podle výzev patří:

 • zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí (může se jednat o navýšení kapacity stávající MŠ anebo vznik nové MŠ);

 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě, a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí, zajištění bezbariérovosti),

 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Termíny

Příjem žádostí bude zahájen 14. března, ukončen potom 15. května 2023.

Výše podpory

Minimální výše způsobilých dotace je stanovena na 1 000 000 Kč, maximální pak na 99 000 000 Kč.

Podmínky

Pozor, podmínkou je zanesení projektu v příslušném MAPu (Místní akční plán rozvoje vzdělávání).

Co dál

Zaujala vás výzva? Dejte nám vědět o vašich plánech nebo otázkách a probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci.