program otevřen

Nemotorová doprava

V rámci IROP byl vyhlášen dotační titul, který podporuje bezpečnou nemotorovou dopravu.‍

Výše podpory
až 95 %
Příjem žádostí
do 31.12.2027

V rámci IROP byl vyhlášen dotační titul, který podporuje bezpečnou nemotorovou dopravu.‍

Podporované aktivity

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury,
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem je obec v rámci území MAS (místní akční skupina), kde bude zajištěn soulad se schválenou strategií CLLD, a to ve všech krajích mimo Hlavní město Praha.‍

Výše dotace

Minimální výše dotace je 500 000 Kč a výše podpory je stanovena na 95 %.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí je 14. března 2023, ukončení potom 31. prosince 2027.‍

Co dál

Obraťte se na nás s konkrétním záměrem, ale třeba jen pro nezávaznou radu nebo vysvětlení nejasnosti, vše potřebné probereme při bezplatné a nezávazné konzultaci.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808‍