program otevřen

Regiony a Standardizovaná sportovní infrastruktura 24

NSA přichází s další vlnou oblíbených dotačních titulů, které podporují regionální a standardizovanou sportovní infrastrukturu.

Výše podpory
až 70 %
Příjem žádostí
do 2.5.2024

V oblasti regionální infrastruktury se jedná celkem o 3 dotační výzvy.

 • 04/2024 INVESTICE DO 10 MILIONŮ
  Výzva je určena pouze pro akce, jejichž předpokládané celkové způsobilé výdaje uvedené v žádosti jsou rovny nebo nižší než 10 mil. Kč.
 • 05/2024 INVESTICE NAD 10 MIL. KČ – VÝSTAVBA
 • 06/2024 INVESTICE NAD 10 MIL. KČ – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
  Tyto dvě výzvy jsou určeny pouze pro akce, jejichž předpokládané celkové způsobilé výdaje uvedené v žádosti činí alespoň 10 mil. Kč.

V oblasti standardizované infrastruktury je jedna výzva.

 • 07/2024 STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

Podporované aktivity

REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
Výzva 04 je zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu a na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

Výzva 05 je zaměřena na výstavbu sportovních zařízení místního významu a na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

Výzva 06 je zaměřena na technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu a na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

Pro tyto výzvy platí:

 • výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno
 • toto sportovní zařízení musí být po dobu 10 let od data ukončení realizace akce k provozování sportu skutečně využíváno
 • sportovní zařízení musí sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti

Předmětem podpory nejsou:

 • sportovní zařízení, která budou sloužit výlučně pro komerční činnost,
 • sportovní zařízení definovaná v jiných programech NSA:
  • atletické dráhy, sektory, stadióny a haly,
  • fotbalové stadióny a hřiště,
  • tenisové haly a kurty,
  • sportovní haly určené pro halové míčové sporty,
  • zimní stadiony,
  • plavecké bazény 25 m,
  • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
  • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží;
 • veřejné volnočasové sportoviště
 • školní hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, která se nacházejí nebo by se měly nacházet ve školní budově či areálu školy, a zároveň která budou sloužit výhradně pro výuku školní tělesné výchovy

STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
Výzva 07 je věcně zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení vybraných typů sportovních zařízení, a to:

 • atletických drah, sektorů, stadiónů a hal,
 • fotbalových stadionů a hřišť,
 • tenisových hal a kurtů,
 • sportovních hal určených pro halové kolektivní míčové sporty,
 • zimních stadionů a
 • plaveckých bazénů 25 m.

Součástí akce může být:
a) zázemí sportoviště nebo
b) pořízení dlouhodobého majetku nezbytného pro provoz sportovního zařízení.

Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které:
a) je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno a
b) splňuje parametry a standardy uvedené ve výzvě.
Sportovní zařízení musí být po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Oprávněný žadatel

 • kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy
 • dobrovolný svazek obcí
 • spolek
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku
 • obchodní společnost (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem

Výše dotace

Dotace se poskytuje ve výši 70 % způsobilých výdajů.

Limity jsou pro jednotlivé výzvy následující:

Výzva 04
a) minimální výše dotace na akci je 1 000 000 Kč,
b) maximální výše dotace na akci je 7 000 000 Kč,
c) v případě, že cílem akce bude zvýšení dostupnosti sportovního zařízení , bude poskytnuta maximální výše dotace na akci 2 000 000 Kč, za předpokladu, že
se jedná o samostatný předmět akce.

Výzva 05 a 06
a) minimální výše dotace na akci je 7 000 000 Kč,
b) maximální výše dotace na akci může být 30 000 000 Kč.

Výzva 07
Limity maximální výše dotace pro výstavbu sportovních zařízení:
a) u atletických drah a sektorů, stadionů a hal: max. 40 mil. Kč,
b) fotbalových stadionů a hřišť: max. 40 mil. Kč,
c) tenisových hal a kurtů: max. 50 mil. Kč,
d) sportovních hal určených pro halové kolektivní míčové sporty: max. 90 mil. Kč,
e) zimních stadionů: max. 120 mil. Kč,
f) plaveckých bazénů 25 m: max. 120 mil. Kč.

Limity maximální výše dotace pro technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace):
a) u atletických drah a sektorů, stadionů a hal: max. 30 mil. Kč,
b) fotbalových stadionů a hřišť: max. 30 mil. Kč,
c) tenisových hal a kurtů: max. 20 mil. Kč,
d) sportovních hal určených pro halové kolektivní míčové sporty: max. 35 mil. Kč,
e) zimních stadionů: max. 40 mil. Kč,
f) plaveckých bazénů 25 m: max. 40 mil. Kč.

Minimální výše dotace
a) pro výstavbu: min. 20 mil. Kč,
b) pro technické zhodnocení: min. 10 mil. Kč.

Celková alokace

Celková alokace výzvy 04 je 151 000 000 Kč.
Celková alokace výzvy 05 je 110 000 000 Kč.
Celková alokace výzvy 06 je 190 000 000 Kč.
Celková alokace výzvy 07 je 431 000 000 Kč.

Termíny

Zahájení příjmu a podání žádostí: 2. 4. 2024
Ukončení příjmu a podání žádostí: 2. 5. 2024
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 30. 6. 2027 (31. 12. 2026 pro standardizovanou infrastrukturu)

Co dál

Neváhejte se na nás obrátit, rádi vytěžíme to nejlepší z našich zkušeností a zvýšíme i vaše šance na úspěch. Konzultace záměrů jsou u nás nezávazné a zdarma.
Nebo se nejdřív podívejte na multifunkční sportoviště, které se podařilo vybudovat právě díky podpoře Národní sportovní agentury.

Přejít na kontaktní formulář

Výzvu 04 najdete tady.
Výzvu 05 najdete tady.
Výzvu 06 najdete tady.