program otevřen

Revitalizace památek

Tato výzva se zaměřuje na revitalizaci a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví.

Výše podpory
až 70 %
Maximální výše
až 80 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 3.6.2024

PRODLOUŽENO

Oprávnění žadatelé

 • vlastníci památek
 • subjekty s právem hospodaření

Podporované aktivity

Získané finanční prostředky mohou být použity na tyto aktivity:

 • revitalizace památek,
 • expozice,
 • depozitáře,
 • technické a technologické zázemí,
 • návštěvnická centra,
 • edukační centra,
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software,
 • ochrana a zabezpečení památek,
 • parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO,
 • parkoviště u památek – max. 5 % celkových způsobilých výdajů.

Výše dotace

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je

 • 5 000 000 a 20 000 000 Kč u kulturních památek v plošně chráněných územích zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO a u kulturních památek v Indikativním seznamu UNESCO,
 • 5 000 000 a 80 000 000 Kč u národních kulturních památek.
  Výše dotace je 55–70 % způsobilých výdajů.

Termíny

Ukončení příjmu žádostí: 13. prosince 2023.
Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. června 2028.

Co dál

Neváhejte se se svým nápadem nebo plánem ozvat nejlépe hned a využít nezávaznou konzultaci zdarma.
kontaktní stránka

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Výzvu IROP pro méně rozvinuté regiony (č. 51) najdete tady.
Výzvu IROP pro přechodové regiony (č. 52) najdete tady.