program uzavřen

Sociální služby (IROP)

Výzvy IROP č. 14, 15 a 30 směřující ke zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb byly vyhlášeny.

Výše podpory
až 95 %
Maximální výše
až 90 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 3.8.2023

Výzvy IROP č. 14 a 15 směřující ke zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb byly vyhlášeny.

Oprávnění žadatelé

O dotaci v tomto titulu mohou žádat:

 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • kraje;
 • obce; dobrovolné svazky obcí;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí;
 • církve, církevní organizace;
 • NNO;

a to na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

ITI

Vyhlášena byla i výzva č. 30, která míří na:

Méně rozvinuté regiony - obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Ostravské metropolitní oblasti, Karlovarské, Ústecko-chomutovské, Libereckojablonecké, Hradecko-pardubické, Olomoucké a Zlínské aglomerace

Přechodové regiony - obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Pražské a Brněnské metropolitní oblasti, Plzeňské, Mladoboleslavské, Českobudějovické a Jihlavské aglomerace

Žádosti v rámci ITI lze podávat až do 31. 12. 2027.

Co je ITI? Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments – ITI) jsou nástrojem regionální politiky, který v programovém období 2021-2027 rozhodujícím způsobem přispívá k naplňování integrovaných územních strategií 13 aglomerací a metropolitních území vymezených Ministerstvem pro místní rozvoj.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity těchto výzev patří:

 • nákup nemovitosti,
 • nová přístavba nebo nástavba,
 • rekonstrukce stávajících objektů,
 • zeleň v okolí budov a na budovách,
 • pořízení vybavení, pomůcek či technologií pro zajištění provozu zařízení,
 • pořízení automobilu,
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Výše dotace

Výše dotace je až 95 %.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 000 Kč, maximální potom 90 000 000 Kč.

Co dál

Zaujala vás výzva? Dejte nám vědět o vašich plánech nebo otázkách a probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci.