program otevřen

Sportovní infrastruktura pro SK a TJ

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu Regiony zaměřenou na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.

Výše podpory
až 70 %
Maximální výše
až 20 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 16.10.2022
Celková alokace
240 000 000 Kč

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu zaměřenou na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. Předmětem realizovaných akcí může být široké spektrum sportovních
zařízení místního významu.

Účel a podporované aktivity

Účelem této výzvy je podpořit rozvoj lokální sportovní infrastruktury v ČR prostřednictvím:

a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich
zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,

b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku
souvisejícího se sportovním zařízením,

c) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.

Oprávnění žadatelé

Oprávněným žadatelem je v tomto případě spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyvíjející činnost v oblasti sportu po dobu minimálně 2 let jako svou hlavní činnost, a to včetně pobočného spolku.
Jedná se pouze o sportovní kluby a tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty.

Alokace a financování

Celková alokace výzvy je 240 000 000 Kč.
Povinná finanční spoluúčast žadatele (tedy vlastní zdroje) musí činit min. 30 % z celkových způsobilých výdajů akce a dále dofinancování do 100 % celkových výdajů akce. Vlastní zdroje musí činit částku, která je rovna výši celkových výdajů akce po odečtení požadované výše podpory akce.
Minimální výše dotace je alespoň 1 000 000 Kč, maximální 20 000 000 Kč.

Termíny

Žádosti je možné podávat do 16. 10. 2022.

Podmínky

Pozor, podmínkou je stavební připravenost.

Co dál

Rádi vám sdělíme více informací, probereme váš záměr a pomůžeme vám se stavební připraveností i samotným dotačním procesem tak, aby se všechno stihlo a zajistili jsme hladký průběh. Neváhejte se ozvat pro bezplatnou konzultaci.

Nezapomeňte se také registrovat ZDARMA do platformy Moje obec, kde vám budeme ve vašem účtu zobrazovat výzvy, které se týkají přímo vaší obce.