program uzavřen

UZAVŘENO Spravedlivá transformace: Strategické projekty

Výzvy Strategické projekty se týkají Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a pomáhají těmto regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady odklonu od uhlí.

Výše podpory
až 100 %
Maximální výše
až 1 200 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 31.12.2023
Celková alokace
2 900 000 000 Kč

Co je spravedlivá transformace

Výzvy Strategické projekty se týkají Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a pomáhají těmto regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady odklonu od uhlí. Jedná se o první tři výzvy v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace.

Oprávnění žadatelé

Výzvy se týkají Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Mezi oprávněné žadatele patří:

  • organizační složky státu a příspěvkové organizace státu,
  • veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce,
  • zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti,
  • ostatní subjekty.

Podporované aktivity

Výzva umožňuje v rámci strategických projektů podporovat činnosti, které přispívají k provádění Plánu spravedlivé územní transformace. Mezi tyto činnosti patří:
a) produktivní investice do malých a středních podniků;
b) investice do zakládání nových podniků;
c) investice do činností v oblasti výzkumu a inovací;
d) investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii;
e) investice do energie z obnovitelných zdrojů;
f) investice do inteligentní a udržitelné místní mobility;
g) rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění;
h) investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení;
i) investice do projektů v oblastech regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace půdy a v případě potřeby také zelené infrastruktury;
j) investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
k) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání;
l) pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;
m) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání;
n) jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných případech investice do infrastruktury.

Výše podpory

Celková alokace je:

  • 2,9 mld. Kč pro Karlovarský kraj,
  • 7,3 mld. pro Ústecký kraj,
  • 8,72 pro Moravskoslezský kraj.

Minimální výše podpory není stanovena, maximální je 1,2 mld. Kč.
Celková podpora z EU a státního rozpočtu je až 100 % (podle subjektu žadatele).

Termín

Žádosti je možné podávat do 31. 12. 2023.

Co dál

Neváhejte se na nás obrátit pro více informací, rádi se vám budeme věnovat při bezplatné konzultaci, která je zcela nezávazná.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808