program uzavřen

UZAVŘENO Územní plány

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu, který podporuje zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.

Výše podpory
až 90 %
Maximální výše
až 500 000 Kč
Příjem žádostí
do 31.10.2023
Celková alokace
90 000 000 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu, který podporuje zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.

Podporované aktivity

V rámci programu se budou realizovat dvě dotační aktivity:

  • aktivita 1 - Územní plán – jednotný standard,
  • aktivita 2 - Změna územního plánu – jednotný standard.

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

Výše dotace

  • aktivita 1 - Územní plány – jednotný standard
    V tomto případě je výše dotace 80 % souhrnné výše uznatelných výdajů na zpracování územního plánu, max. 500 tis. Kč na jeden územní plán.
  • aktivita 2 – Změny územních plánů – jednotný standard
    V tomto případě je výše dotace 90 % souhrnné výše uznatelných výdajů za zpracování dokumentace v jednotném standardu, max. 250 tis. Kč na jednu změnu územního plánu.

Výše alokace pro tuto výzvu je 90 mil. Kč.

Akce může být financována jak z dotace, tak jiných zdrojů, aniž by obec akci podporovala ze svého rozpočtu.

Termíny

Datum ukončení příjmu žádostí je 31. října 2023.

Co dál

Neváhejte se na nás obrátit s konkrétním záměrem nebo třeba jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, vše potřebné probereme při bezplatné konzultaci.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808