program otevřen

Vodovody, zdroje vody a úpravny

Tato výzva v rámci OPŽP se soustředí na zlepšení dodávek pitné vody.

Výše podpory
až 70 %
Příjem žádostí
do 20.10.2022
Celková alokace
1 000 000 000 Kč

Zaměření výzvy

Tato výzva je zaměřena na oblasti:

 • výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů,
 • výstavba úpraven vody,
 • výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů,
 • intenzifikace úpraven pitné vody.

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli jsou:

 • obce,
 • městské části hlavního města Prahy,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem,
 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem,

a to z území celé České republiky. Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě.

Termíny

Žádosti lze podávat do 20. října 2022.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace je 31. prosince 2029.

Výše podpory a celková alokace

Co se týče oblastí:

 • výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů,
 • výstavba úpraven vody
 • výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů,

výše podpory je max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Pokud jde o intenzifikaci úpraven vody, výše podpory je max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 50 000 000 Kč.

Celková alokace výzvy je 1 000 000 000 Kč.

Projektová příprava

Pozor! Podmínkou pro přijatelnost projektu je je plná projektová příprava. Rádi vám s ní pomůžeme tak, aby se vše stihlo včas.

Co dál

Zaujala vás výzva? Dejte nám vědět o vašich plánech nebo otázkách a probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci.