Chodník, nástupiště a osvětlené přechody

naše hotové projekty

ikonka Analýza možností čerpání

Příběh chodců

V obci Kamenice se potýkali s vynuceným a život ohrožujícím pohybem osob po silnici. Lidé se potřebují přesouvat za prací nebo zajištěním svých potřeb, proto jsme se pustili do práce: zpracovali jsme žádost o dotaci, zajistili potřebné přílohy a včas podali dokumenty dotačnímu orgánu, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj. Výsledkem je přidělená dotace a otevřené dveře k budování bezbariérových chodníků, autobusových nástupišť, osvětlených přechodů a lávky pro pěší. Pro chodce i ostatní účastníky provozu se tak situace stane plynulou, přehlednou a hlavně bezpečnou.

Dotace v číslech

Poskytnutá dotace: 10 438 388 Kč
Vlastní zdroje příjemce 1 842 069 Kč
Celková výše způsobilých výdajů: 12 280 457 Kč
Výše dotace: 85 %

Hodnocení

Vedoucí investičního odboru obce ing. Šárka Medřická se ke spolupráci s námi vyjádřila takto: „Od počátku jednání s firmou Artendr jsme měli velká očekávání, která jsou postupně naplňována, a doufáme, že to takto bude pokračovat. Jsme prozatím spokojení s rychlou a jasnou komunikací. Artendr nám zajistil dotaci od MMR na chodník.“ I touto cestou velmi děkujeme za důvěru a věříme, že budeme očekávání nadále naplňovat.

Co dál

Neváhejte se také ozvat, rádi vám pomůžeme nejen s podáním žádosti, ale i s projektovou přípravou a dalšími kroky administrace dotace. Dejte nám vědět o svých plánech a při bezplatné konzultaci probereme detaily.
Přejít na kontaktní stránku.

Prohlédněte si více

Další realizace