Dětská skupina s vlastním stravováním

naše hotové projekty

ikonka Analýza možností čerpání

Dětská skupina s vlastním stravováním

Pro Tisovec se nám podařilo získat dotaci na stavební úpravy budovy, která bude sloužit jako zázemí pro dětskou skupinu s vlastním stravováním. Provozní řešení obsahuje standardní prostory jako denní místnost / hernu, zázemí pro pedagogy, kuchyňskou linku, sklad, úklid, WC a sprchy pro děti a pedagogy. V obci, kde žije s trvalým pobytem celkem 323 lidí, z toho 14 dětí v předškolním věku, se totiž nenachází žádná infrastruktura pro předškolní vzdělávání a občané jsou nuceni dovážet děti do okolních obcí, kde mnohdy není pro přijetí dětí kapacita a rodiče se nemohou zapojit do trhu práce. Vzhledem k současnému trendu, kdy se občané větších měst stěhují do menších obcí, se navíc očekává vysoký narůst dětí s potřebou navštěvovat danou dětskou skupinu.

Pro tuto akci jsme připravili i projektovou dokumentaci.

Výše dotace

Výše dotace: 13 036 515 Kč včetně DPH

Co o nás řekla paní starostka

„Jsem ze spolupráce nadšená a s vaší prací moc spokojená,“ zhodnotila akci starostka obce Tisovec Mgr. Jaroslava Matrasová. Děkujeme za důvěru i za pochvalu.

Co dál

Neváhejte se také ozvat, rádi vám pomůžeme nejen s podáním žádosti o dotaci, ale i s projektovou přípravou a dalšími kroky administrace dotace. Dejte nám vědět o svých plánech a při bezplatné konzultaci probereme detaily.
Přejít na kontaktní stránku.

Prohlédněte si více

Další realizace