Modernizace a energetické úspory ZŠ

naše hotové projekty

ikonka Analýza možností čerpání

Co a pro koho

Hlavní cíl investičního záměru spočíval v rekonstrukci sociálního zázemí v zadní části školy v přístavbě a v celkové modernizaci objektu základní školy. Vzhledem k původnímu stavu sociálního zázemí byla zadní část zbourána a znovu vyzděna a část bude provedena jako dvoupodlažní. V podkroví, které bývalo nevyužité, byl upraven krov a vznikla zde školní družina a přípravná třída se sociálním zázemím. Stavba byla a bude využívána jako základní škola ve vlastnictví obce. Dalším záměrem realizace akce bylo navýšení kapacity o 10 dětí, z původních 50 na 60 žáků.

Rekonstrukce ZŠ v číslech

Celkové náklady: 21 005 921 Kč
Výše dotace: 13 442 356 Kč
Vlastní zdroje: 7 563 565 Kč
Navýšení kapacity: z 50 na 60 žáků

Co dál

Zaujal vás projekt? Neváhejte se nám ozvat s jakýmkoliv dotazem k vašim záměrům, dotacím nebo související administrativě! Domluvte si na našich webových stránkách nezávaznou bezplatnou konzultaci a probereme všechno, co vás zajímá.

Jsme tu pro vás.

Přejít na kontaktní formulář

Prohlédněte si více

Další realizace