Prvotřídní sběrný dvůr

naše hotové projekty

ikonka Analýza možností čerpání

Příběh sběrného dvora

Zázemí původního sběrného dvora nebylo dostatečné, proto se obec Cerhenice rozhodla vybudovat úplně nový v prostoru bývalého cukrovaru, a to v návaznosti na stavbu nového parkovacího domu. Realizaci projektu umožnila dotace ve výši 6 milionů Kč.

Podařilo se vytvořit sběrné místo dosahující kvalit, které nabízejí spíše velká města. Umožňuje speciální třídění směsného a bioodpadu a služba jako taková je snadno a pohodlně dostupná pro všechny občany.

Sběrný dvůr v číslech

Výše dotace: 6 003 296 Kč
Vlastní zdroje: 1 059 405 Kč
Celkové náklady: 7 062 701 Kč

Co dál

Rádi pomůžeme i vám s projektovou přípravou a zpracováním dalších potřebných dokumentů, neváhejte se ozvat přes naši kontaktní stránku a při bezplatné konzultaci probereme detaily.

Prohlédněte si více

Další realizace