Rekonstrukce kapličky

naše hotové projekty

ikonka Analýza možností čerpání

Příběh kapličky

Její kritický stav vyžadoval celkovou rekonstrukci. Díky získané dotaci opět svou krásou připomíná historii městyse Cerhenice a těší kolemjdoucí. Betonové desky jsou vyspravené, praskliny zatmelené a natřené, zdivo ošetřené sanačním postřikem, omítnuté a s finální vrstvou štuku a výmalbou pomocí paropropustných barev vhodných na sanační omítky. Opravy se dočkalo i dřevěné okno s rámem. Po dokončení stavebních prací byly provedeny terénní úpravy okolí tak, aby stékající voda nezůstávala v těsné blízkosti kapličky.

Kaplička v číslech

Celkové způsobilé výdaje: 265 036 Kč
Výše dotace Ministerstva zemědělství: 185 525 Kč
Průběh rekonstrukce: červenec–srpen 2023

Co dál

Neváhejte se nám ozvat s jakýmkoliv dotazem k vašim záměrům, dotacím nebo související administrativě, rádi s vámi probereme vše potřebné při nezávazné a bezplatné konzultaci. Jsme tu pro vás.

Přejít na kontaktní formulář

Prohlédněte si více

Další realizace