Úprava školních budov

naše hotové projekty

ikonka Analýza možností čerpání

Co a pro koho?

Projekt spočíval ve stavebních úpravách pro zvýšení kapacity školy i školky. Realizace zahrnovala vybourání bytových příček a nevhodných podlah a úpravu jednoramenného schodiště, které bylo původní a díky úpravám mohlo být zachováno. Nové prostory školy vznikly vybudováním nových příček a obnovou 4 učeben v prvním poschodí. V přízemí vznikly 2 nové učebny, dívčí a chlapecké toalety, toaleta s umývárnou pro učitele a úklidová komora. Projekt rovněž zahrnoval nové ležaté svody kanalizace, vody, rekonstrukci elektroinstalace a instalaci nového ústředního topení. Opraveny byly také obvodové zdi, osazené novými okny a krytina střechy. Výsledkem bylo navýšení kapacity školy a školky o 100 dětí, 6 pracovníků a 6 kmenových tříd s celkovým rozměrem místností 295 m².

Kolik jsme získali?

Pro tento projekt jsme získali 4 001 220 Kč.

Doba trvání?

Práce na projektové dokumentaci začaly v roce 2020, realizace projektu skončila 1. října 2021 vydáním kolaudačního souhlasu.

Co dál

Zaujal vás projekt? Neváhejte se nám ozvat s jakýmkoliv dotazem k vašim záměrům, dotacím nebo související administrativě! Domluvte si na našich webových stránkách nezávaznou bezplatnou konzultaci a probereme všechno, co vás zajímá.

Jsme tu pro vás.

Přejít na kontaktní formulář

Prohlédněte si více

Další realizace