program otevřen

Domácí čistírny odpadních vod - dotace NPŽP

Národní program Životní prostředí (NPŽP) má otevřenou dotační výzvu č. 12/2019 - vybudování domácích čističek odpadních vod. Získejte až 80 % způsobilých výdajů.

Výše podpory
až 80 %
Maximální výše
až 1 200 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.6.2021
Celková alokace
200 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

• Obce
• Města
• Dobrovolné svazky obcí a měst

Na co se dotace vztahuje

Vybudování domácích čističek odpadních vod

Základní podmínky a cíle programu

Cílem výzvy je realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Podporovány jsou pouze DČOV splňující požadavky stanovené ve výzvě.

Oficiální text výzvy NPŽP - výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod

Proč spolupracovat s námi?

  • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
  • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
  • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
  • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty (koukněte na reference)