program otevřen

Dotace IROP - Bezpečnost dopravní infrastruktury - MAS Hříběcí hory

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výše podpory
až 95 %
Maximální výše
až 2 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 31.7.2021
Celková alokace
7 484 650 Kč

Kdo může dotaci získat

  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi a DSO

Na co se dotace vztahuje

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků, podchodů a lávek pro chodce podél a přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace a železniční dráhy přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů jako prvků podporující multimodalitu
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy

Základní podmínky a cíle programu

Tato dotační výzva financována z prostředků Evropské unie od Místní akční skupiny Hříběcí hory má za cíl vybudovat nové a opravit staré chodníky, podchody a lávky přizpůsobené osobám s omezenou hybností a orientací pro zvýšení bezpečnosti dopravy.
Dalším cílem je vybudování terminálů a parkovacích systémů pro podporu multimodality.