program otevřen

Dotace IROP - Doprava - MAS Region Kunětické hory

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce.

Výše podpory
až 95 %
Maximální výše
až 2 218 250 Kč
Příjem žádostí
do 30.6.2021
Celková alokace
2 218 250 Kč

Kdo může dotaci získat

  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi a DSO

Na co se dotace vztahuje

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou hybností a orientací, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací, lávek, podchodů a nadchodů pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
  • výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením
  • výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce
  • realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů, piktdogramových koridorů a vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola

Základní podmínky a cíle programu

Tato dotační výzva od Místní akční skupiny Region Kunětické hory má za cíl vybudovat nové cyklostezky, chodníky, podchody, lávky, přechody pro chodce, jízdní pruhy pro cyklisty a další bezpečnostní prvky pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v regionu Kunětické hory.