program uzavřen

Dotace IROP - Infrastruktura pro vzdělávání II. - MAS Aktivios

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí/ rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury.

Výše podpory
až 95 %
Maximální výše
až 1 700 000 Kč
Příjem žádostí
do 31.5.2021
Celková alokace
5 675 700 Kč

Kdo může dotaci získat

  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve, církevní organizace
  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

Na co se dotace vztahuje

  • stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
  • zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelných nedostatek těchto kapacit
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol

Základní podmínky a cíle programu

Tato dotační výzva z evropských zdrojů vyhlašována Místní akční skupinou Aktivios si klade za cíl vybudování a zkvalitnění místní vzdělávací infrastruktury základních škol.
Pomocí rekonstrukce staveb školní infrastruktury, zvýšení kapacity školních zařízení na území se sociálně vyloučenou lokalitou a zkvalitněním výuky a výukových materiálů za účelem vyššího budoucího uplatnění žáků na trhu práce.