program uzavřen

Dotace IROP - Mateřské školky - MAS Střední Polabí

Evropská dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury mateřských škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Výše podpory
až 95 %
Maximální výše
až 2 262 500 Kč
Příjem žádostí
do 30.5.2021
Celková alokace
2 262 500 Kč

Kdo může dotaci získat

 • obce
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a církevní organizace
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 • zařízení péče o děti do 3 let

Na co se dotace vztahuje

 • výstavba, přístavba a rekonstrukce předškolní infrastruktury
 • vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Základní podmínky a cíle programu

Tato dotační výzva financována z Evropské unie od Místní akční skupiny Střední Polabí si klade za cíl vybudování a zkvalitnění místní vzdělávací infrastruktury pro předškolní vzdělávání.
A to za pomoci nákupu pozemků, stavbou nových a rekonstrukcí stávajících budov mateřských škol a nákupu vybavení budov a učeben.

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 mil. korun pro naše klienty (koukněte na reference)