program uzavřen

Dotace IROP - Školství a vzdělávání - MAS Říčansko

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a pořízení vybavení pro základní a mateřské školy na Říčansku.

Výše podpory
až 95 %
Maximální výše
až 5 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.4.2021
Celková alokace
7 810 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • obce
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • mateřské a základní školy
  • zařízení péče o děti do 3 let

Na co se dotace vztahuje

  • výstavba, rekonstrukce a stavební úpravy nové i stávající vzdělávací a zájmové infrastruktury
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
  • pořízení vybavení budov a učeben
  • pořízení kompenzačních pomůcek
  • zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu

Základní podmínky a cíle programu

Tato dotační výzva od Místní akční skupiny Říčansko si klade za cíl vybudování a zkvalitnění místní vzdělávací infrastruktury. A to infrastruktury předškolního vzdělávání, základních škol, zájmových, neformálních a celoživotních vzdělávacích institucích.