program uzavřen

Dotace MŠMT - Letní kempy 2021

Tato dotační výzva od MŠMT je určena pro realizaci letních kempů v roce 2021. Letní tábory budou zaměřeny na snižování negativních dopadů pandemie Covid 19 na děti, které plnily povinnou školní docházku v roce 2021/2021.

Maximální výše
až 9 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.4.2021
Celková alokace
100 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

 • spolek dle zákona 89/2021 Sb.
 • ústav dle zákona 89/2021 Sb.
 • nadace nebo nadační fond dle zákona 89/2021 Sb.
 • obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb.
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti dle zákona č. 3/2002 Sb.
 • veřejná a soukromá vysoká škola
 • právnická osoba vykonávající činnost střediska volného času zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení

Žadatel musí prokázat existenci minimálně 5 let ke dni podání žádosti. Předmětem činnosti musí být vzdělávání, výchova nebo trávení volného času dětí a mládeže.

Na co se dotace vztahuje

 • podpora opětovného posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemné spolupráce
 • propojení formální a neformální formy vzdělávání
 • obnova pracovních a studijních návyků dětí
 • podpora zájmu dětí o vzdělávání
 • podpora duševní pohody a duševního zdraví dětí
 • podpora návyků dobrého životního stylu dětí
 • podpora pohybových aktivit dětí

Základní podmínky a cíle programu

Cílem dotační výzvy Letní tábory 2021 je tvorba přirozeného prostředí pro naše děti, které byly v důsledku pandemie odkázány na distanční výuku a přišli o tak nutnou interakci se svými vrstevníky a učiteli.
Dotace na letní tábory podporuje pořádání městských, příměstských kempů i kempů mimo bydliště dětí s možností přespání.

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 mil. korun pro naše klienty (koukněte na reference)