program uzavřen

Dotace na investiční podporu sportovních a volnočasových aktivit - Středočeský kraj

Středočský kraj schválil 4 dotační výzvy v rámci programu - Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času. Dotace plynou na podporu handicapovaných, vrcholových sportovců a na podporu sportovních a volnočasových aktivit.

Výše podpory
až 80 %
Maximální výše
až 300 000 Kč
Příjem žádostí
do 20.4.2021
Celková alokace
6 500 000 Kč
  • Kdo může dotaci získat

  • školy
  • školská zařízení
  • nestátní neziskové organizace pracující s dětmi

Na co se dotace vztahuje

  • výstavba nových veřejně přístupných sportovních zařízení
  • modernizace stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže

Základní podmínky a cíle programu

Tato dotační výzva je určena pro INVESTIČNÍ podporu sportovních a volnočasových aktivit a je určena pouze pro školy, školská zařízení a NNO se sídlem ve Středočeském kraji.

Další výzvy pro Středočeský kraj