program uzavřen

Dotace na podporu a rozvoj základních a mateřských škol

Ministerstvo financí (MF) vyhlásilo dotační výzvu na podporu obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

Výše podpory
až 90 %
Maximální výše
až 20 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 18.4.2021
Celková alokace
400 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • obce do 3000 obyvatel
  • DSO do 3000 obyvatel

Na co se dotace vztahuje

  • odstranění havarijních stavů
  • opravy
  • modernizace
  • výstavba chybějících kapacit

Základní podmínky a cíle programu

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu
chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol
v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma:
venkovních hřišť, komerčních prostor a prostor, které neslouží zabezpečení školní a předškolní
výuky, výstavby nově zřizovaných zařízení školní i předškolní výuky. (Regulace sítě školských
zařízení, resp. výstavba nových dosud neexistujících a rovněž velkých projektů je v kompetenci
Ministerstva školství).